cuidar tb és estimularLes persones que tenen cura d’una persona en situació de dependència tenen el seu dia a dia ple de rutines relacionades amb l’atenció integral del seu familiar, però corren el risc de centrar-se més amb les activitats bàsiques de la vida diària (higiene personal, alimentació, estat salut,…) i descuidar les activitats socials i d’oci.

No hem d’oblidar que cuidar també implica estimular i proposar activitats on la persona pugui mantenir-se activa realitzant activitats que li siguin significatives i agradables amb les quals pugui gaudir i/o relaxar-se, sempre tenint en compte les seves capacitats i habilitats preservades.

Les activitats més recomanables són aquelles que estan carregades de sentit per la persona, és a dir, aquelles que estan relacionades amb la seva quotidianitat, amb allò que realment li importa i interessa. Les activitats es poden realitzar dins de la mateixa llar, però alhora cal fomentar espais propers del nostre barri, poble o ciutat.

Cal tenir en compte que compartint aquestes estones agradables amb la persona, ens aportarà benestar i influenciarà de manera positiva tan a nosaltres, com a cuidadors principals, com a les persones del seu entorn proper.

Més informació a la guia: Cuidar, cuidar-se i sentir-se bé de la Fundació Pilares.

Share Button