JURIDICA

La psicologia jurídica és l’àrea de la psicologia aplicada al dret. En aquesta disciplina el psicòleg és l’encarregat de realitzar la prova pericial-forense així com d’assessorar a advocats, jutges, fiscals…  En ocasions, és determinant en la manera d’interpretar un aconteixament i donar resposta a innumerables qüestions que es plantegen als jutjats.

Dins de la psicologia jurídica i forense, es treballem diferents àmbits d’actuació:

  • Psicologia aplicada en el Dret de família: avaluació i assessorament dels aspectes psicològics de les separacions i divorcis, tipologia de guàrdia i custòdia i règim de visites, avaluació de SAP, etc.
  • Psicologia aplicada al Dret Civil, Penal i Social: credibilitat del testimoni, avaluació de l’abús sexual i maltractes, avaluació de les capacitats volitives i cognitives, avaluació del dany psicològic en accidents, valoració de la psicopatia i repercussions legals, avaluació de mobbing o seqüeles laborals, etc.
  • Assessorament a advocats, jutges i fiscals.
  • Atenció, tractament i seguiment de la víctima.
  • Assistència a judici.

 

Sent l’àmbit de família el principal motiu de consulta, degut a l’augment de separacions i divorcis que actualment s’estan produint. En alguns casos és impossible arribar a un acord, es genera una situació conflictiva que pot desencadenar malestar emocional en els nens…

En aquests casos és aconsellable que el psicòleg jurídic realitzi una avaluació totalment objectiva del  sistema familiar. Sempre garantint professionalitat i independència en el nostre servei i buscant alternatives, prioritzant sempre el benestar dels menors.

Metodologia

El procés pericial comprèn tres fases:

– La primera engloba la consulta de l’expedient del cas, la presa de contacte amb les persones implicades, l’exploració psicològica exhaustiva i entrevistes personals de recollida d’informació, administració de proves psicomètriques, etc.

– La segona etapa comprèn l’emissió de l’informe pericial per escrit, document on el psicòleg expressa la seva opinió experta sobre l’assumpte.

– La tercera consisteix en la ratificació de l’informe pericial per part del psicòleg i de la presència judicial per tal de respondre a les preguntes i clarificar els dubtes que l’informe hagi pogut suscitar. Aquesta tercera no sempre resulta indispensable i es fa a requeriment del jutge.

Deja tu comentario