logopedia

La finalitat de la logopèdia és la prevenció, el diagnòstic i el tractament integral dels diferents trastorns de la comunicació humana, ja siguin trastorns de la parla o del llenguatge. El llenguatge és una eina bàsica per pensar i aprendre i  juga un paper fonamental en el desenvolupament dels infants

El tractament de logopèdia requereix d’una gran coordinació entre el professional, la família, l’escola i altres serveis que es puguin necessitar. Alguns dels tractaments més freqüents portats a terme són:

 

  • En la lectura o escritura (Dislèxia, Disgrafia)
  • En l’adquisició del llenguatge ( Retard evolutiu del Llenguatge, Disfàsies)
  • En l’expressió verbal i en la pronunciació dels sons (Dislàlia, Disàrtria, Disglòsia)
  • Deglucions atípiques
  • Trastorns fonològics
  • En el llenguatge comprensiu i expressiu (Afàsies)
  • En la fluïdesa de la parla (Disfèmia)
  • Dificultats d’expressió o de fluència
  • Respiradors bucals
  • En la respiració , deglució (Transtorns Miofuncionals)

signes d’alerta

Durant el primer any de vida cal estar atent als aspectes relacionats amb l’audició, cal estar alerta si comença a parlotejar, a gesticular i voler comunicar-se.

Als 2 anys cal vigilar si té refredats  i /o  mal d’orelles sovint i si es compliquen en otitis; també si es fa repetir sovint les coses amb un “Què?”; o si no ens entén les normes bàsiques (“això no”) o també si apareixen poquetes paraules.

Al voltant dels 4 anys el llenguatge ja gairebé ha de ser el d’un adult, especialment pel que fa a l’estructura. Cal consultar se utilitza moltes onomatopeies, o molts gestos enlloc de paraules o si li costa trobar les paraules . També si fa frases molt llargues amb poc contingut.

 A partir dels 5 anys l’articulació dels sons ha de ser la correcte i la parla ha de ser clara, coherent i entenedora.

Deja tu comentario