zen regenbogen kieselsteineLa primera infància (fins als 6 anys d’edat aproximadament) és un període clau en els processos de maduració. Es consoliden les bases del desenvolupament a tots els nivells: emocional, intel·lectual i fisiològic. Sobretot l’etapa de 0-3 anys és un període on es produeixen els canvis més importants de la vida d’una persona.

En aquest període el sistema nerviós es troba en una etapa de maduració i d’important plasticitat. Es caracteritza per la progressiva adquisició de funcions tan importants com les habilitats perceptives, motrius, cognitives, lingüístiques, afectives i socials que possibilitaran una equilibrada interacció amb els seu entorn.

Varies circumstancies poden provocar un desenvolupament lent, tardà o un estancament d’aquestes funcions.
Quan aquest procés no es produeix dins els marges del que es pot considerar normalitat,  pot ser que l’infant presenti un trastorn del desenvolupament, i per tan, necessiti ajuda.

En aquesta situació és fonamental ajudar al nen el més aviat possible i a la vegada orientar i donar suport a la família per tal que ofereixin la resposta més adient a les necessitats que presenti el seu fill/a.

Deja tu comentario