Un-mal-matrimonioLa gent es casa pensant que serà per tota la vida, o almenys abans era el què la majoria de gent pensava. Però cada vegada més, les circumstàncies i les diferents situacions que es presenten al llarg dels anys, fan que moltes parelles acabin separant-se.

Vivim en una societat líquida, segons Zigmunt Bauman, i la parella també és líquida, això vol dir que no hi ha res sòlid ni estable en el temps i que ens hem d’adaptar constantment als canvis que la societat comporta. I a vegades això fa que vulguem anar massa de pressa, volem construir una parella ràpid i saltant-nos etapes, això fa que aquesta parella no sigui sòlida ni amb identitat pròpia.

Tenim urgència per definir vincles i la característica principal d’establir vincles és la longevitat en el temps. No s’estableix un vincle d’un dia per l’altre, al contrari, és amb el temps que els vincles es tornen més sòlids.

Segons Rober J. Sternberg, existeixen tres elements que fan funcionar les relacions de parella: la intimitat, la passió i el compromís i moltes vegades falla un o més d’un d’aquests elements. Quan la parella se n’adona és quan busquen solucions i algunes intenten fer teràpia de parella per intentar fer que funcioni la relació.

No hi ha un únic factor que faci trencar la relació de parella, acostuma a ser una suma de diferents factors acumulats al llarg dels anys. Un dels principals factors és la manca de comunicació, també la falta d’intimitat, l’aparició de la rutina, problemes en relació a l’educació dels fills, no respectar la individualitat de l’altre… i un llarg etc. que en general generen molta frustració i distanciament emocional entre els dos membres de la parella.

Separar-se és dolorós, moltes parelles lluiten durant anys per recuperar els sentiments perduts i veuen amb frustració que no ho aconsegueixen. Molta gent viu la separació com un fracàs ja que no  han aconseguit la seva fita i els seus somnis es veuen trencats. A més separar-se vol dir començar una nova etapa, generalment desconeguda, plena de dubtes… i on s’alteren tots els mecanismes emocionals i d’estat d’ànim així com canvis i pèrdues a nivell econòmic.

Prendre la decisió de separar-se sols ho pot fer un dels dos membres de la parella, des de fora es pot percebre que la relació no acaba de funcionar, però ningú més que ells dos ho poden decidir. És important acabar la relació quan el desgast personal supera els beneficis que aporta el fet d’estar en parella, quan es valora que el sentiment d’amor cap a l’altre s’ha acabat i no existeixen projectes de futur en comú.

Share Button