consejos-para-poner-limites-a-los-hijos-1

Les conductes disruptives són aquelles conductes inadequades, conflictives i agressives que es poden manifestar tant de manera verbal com física. Les causes poden ser molt diverses, però generalment es donen perquè no es tenen les estratègies necessàries per afrontar certes situacions que generen malestar emocional en la persona, i que poden afectar tant en l’àmbit familiar com escolar.

Davant aquests comportaments, no hem de permetre que els nens obtinguin cap benefici actuant d’aquesta manera, donat que si ho fan es reforçaran aquestes conductes i es potenciarà que actuïn d’aquesta manera en altres ocasions. Per això és important que els pares els ajudin a reduir-les i ofereixin alternatives a l’hora de resoldre o enfrontar les diferents situacions que poden generar malestar emocional en els infants.

 

Algunes tècniques que ens poden ajudar a reduir aquests comportaments i a reforçar conductes més adaptatives són:

  • Reforç positiu davant les conductes adequades: es tracta d’oferir recompenses en situacions contraposades a la conducta no desitjada. Aquest reforç pot ser material o de reconeixement personal o social. Valori tot el que faci bé!
  • Contracte de contingències (aplicable bàsicament en adolescents): s’acorda i es pacta en quines ocasions s’obtindran conseqüències positives o negatives. Pactem, els dos guanyem!
  • Economia de fitxes: està tècnica relacionada amb el reforç positiu: s’obtenen “fitxes” a partir de conductes positives o desitjades que són bescanviables per un nombre determinat de recompenses secundàries prèviament concertades. A vegades els “gomets” funcionen!
  • Extinció o omissió: consisteix a ignorar alguna conducta molesta però poc important a la qual recorre el nen per cridar l’atenció. A vegades, val més no veure allò que hem repetit tant!
  • Temps fora: consisteix a separar al nen de la situació durant un temps breu (segons l’edat) en un lloc on no hi ha estímuls positius. És útil perquè atorga uns moments de reflexió. Posteriorment es important reflexionar amb ell sobre la situació i oferir alternatives a la seva conducta. Doneu-li un temps per pensar!
  • Sobrecorrecció: es tracta que repari els efectes causats pel seu comportament disruptiu. Si embrutem…..netegem!
Share Button